• Utrzymanie gwarancyjne dostarczonych I istniejących instalacji zgodnie z planowanymi i ponad zwyczajnymi interwencjami.
  • Prewencyjne, zwyczajne i ponad zwyczajne utrzymanie mechaniczne maszyn i instalacji.
  • Prewencyjne, zwyczajne i ponad zwyczajne utrzymanie narzędzi przemysłowych (rur, struktur metalowych i elektrycznych systemów).
  • Inżynieria utrzymania i Optymizacja rentowności energetycznej.