Realization of oleo-dynamic and pneumatic cicuits.

Realizacja rur, linii hydraulicznych płynów i produktów przy zakładach, np. linie ciekłych, stałych i gazowych materiałów, wykonanych ze standardowych, specjalnych lub plastycznych stali każdego rodzaju przez zakwalifikowanych spawaczy, zgodnie z międzynarodowymi normami ASME I UNI EN dla spawania węglowych oraz nierdzewnych stali i pozostałych materiałów nieżelaznych, zatwierdzona przez BVQI i zgodna z normą UNI 9737 dotyczącą rur z plastycznych materiałów, certyfikowana przez Włoski Instytut Spawalnictwa.

Realizacja hydraulicznych i pneumatycznych obwodów.