• Podstawowe projektowanie i symulacja procesów przez stosowanie bilansu masy i energii.
  • Projektowanie mechaniczne narzędzi, pomiar i testowanie narzędzi podciśnieniowych.
  • Projektowanie systemów dystrybucji i związanych narzędzi pomocniczych (modelowanie za pomocą parametrów 3D I analiza struktur).
  • Inżynieria utrzymania ruchu i optymalizacja rentowności energetycznej. Modelowanie FEA systemów termo-fluodynamicznych i system strukturalny dla narzędzi przemysłowych i szczegółów architektonicznych.
  • Zintegrowane modelowanie i nadzór aplikacji związanych z pracami technologicznymi i elektrycznymi.
  • Główny wykonawca zakładów produkcyjnych pod kluczem.